DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ HAMU - 12.11.2018

 

DEN  OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze

pondělí 12. listopadu 2018

 

INFORMACE o přijímacích zkouškách v roce 2019

11 - 12 hodin na studijním oddělení, 1. patro, č. dv. 1006

Info k písemnému on-line testu z dějin hudby a harmonie a ke studiu na HAMU 

(PRO VŠECHNY STUDIJNÍ OBORY kromě oborů Hudební teorie, Hudební produkce a oborů studijního programu Taneční umění)

 

13 - 15 hodin (není-li uvedeno jinak) na katedrách

Info k TALENTOVÝM ZKOUŠKÁM
(u čísla místnosti L = Lichtejnštejský palác, Malostranské nám. 13; H = Hartigovský palác, Malostranské nám. 12)

Katedra skladby: č. dv. L2020 - odb. as. Slavomír Hořínka;
LAB (vstup z Malostranského nám. – modré dveře, zvonek LAB) (14 - 16 hod.) - doc. Michal Rataj

Katedra dirigování: č. dv. L2025 - doc. Tomáš Koutník

Katedra zpěvu a operní režie: č. dv. L2023 - odb.as. Pavel Horáček

Katedra klávesových nástrojů:
KLAVÍR č. dv. L1035 - prof. František Malý;
CEMBALO č. dv. L096;      
VARHANY (10.30 -11.30 hod.), Sál Martinů – odb. as. Josef Popelka

Katedra strunných nástrojů: č. dv. L2039 - doc. Leoš Čepický

Katedra dechových nástrojů: č. dv. H1008 - prof. Vladimír Rejlek

Katedra bicích nástrojů: č. dv. LS28 - odb. as. Daniel Mikolášek

Katedra jazzové hudby: z technických důvodů informace podává studijní odd.

Katedra zvukové tvorby: POUZE ÚTERÝ 13. 11. 2018, č. dv. L2056
od 13 do 14 hod. - Hudební režie
od 14 do 15 hod. - Zvuková tvorba

Katedra hudební teorie: č. dv. L2017 - prof. Jiří Bezděk

Katedra hudební produkce: č. dv. L2057 - prof. Jiří Štilec

Katedra tance: č. dv. H2025 (13 - 13.30 hod.); lze nahlížet i do výuky - doc. Václav Janeček, prof. Dorota Gremlicová

Katedra nonverbálního divadla: č. dv. H0013 (9 – 11 hod.); lze nahlížet i do výuky (9 - 18 hod.) - doc. Adam Halaš

 

Podmínky, požadavky a další info k přijímacím zkouškám na https://www.hamu.cz/cs/studium/prijimaci-rizeni/

29. října 2018