DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ HAMU

 

Dne 7.11.2023 se na HAMU uskuteční Den otevřených dveří. Zájemci o studium budou moci konzultovat své otázky a požadavky k přijímacím zkouškám s pedagogy daných oborů případně s vedoucími daných kateder. 
Některé obory kromě prezenčních či online konzultací nabízí i openclassy.

Podrobnější harmonogram naleznete zde:

25. října 2023