DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ HAMU 9.11.2021

 

Zveme vás na Den otevřených dveří HAMU, který se uskuteční v úterý 9. listopadu 2021 a je určen primárně pro uchazeče do bakalářských studijních programů HAMU. Nejzazší termín pro podávání přihlášek je 30. 11. 2021.

HARMONOGRAM

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

  • obecné dotazy ke studiu
  • info k písemnému on-line testu z dějin hudby a hudebně-teoretických předmětů pro studijní obory kromě oborů Hudební teorie, Hudební produkce a oborů studijního programu Taneční umění

14 – 16 hod.  | prezenčně 1. patro, č. dv. L1006
14 – 16 hod.  | online formou na odkaze zde


KATEDRY

  • informace k TALENTOVÝM ZKOUŠKÁM


KATEDRA SKLADBY

10 - 12 hod.  | č. dv. L2016  |  doc. Slavomír Hořínka 


KATEDRA DIRIGOVÁNÍ

12.30 - 14.00 hod.  |č. dv. L2025  |  doc. Tomáš Koutník


KATEDRA ZPĚVU A OPERNÍ REŽIE

10.00 – 13.00 hod.  | č. dv. L2023  | odb. as. Pavel Horáček

  • obor operní režie se pro ak. rok 2022/23 neotvírá


KATEDRA KLÁVESOVÝCH NÁSTROJŮ

13 - 16 hod.  
KLAVÍR  |  č. dv. L1035  | prof. František Malý
CEMBALO  |  č. dv. L096 | prof. Giedre Mrázková nebo MgA. Petra Žďárská, Ph.D.
VARHANY |  Sál Martinů | odb. as. Mgr. Pavel Černý nebo prof. Jaroslav Tůma


KATEDRA STRUNNÝCH NÁSTROJŮ

13 - 15 hod.  |  č. dv. L2039  |prof. Leoš Čepický


KATEDRA DECHOVÝCH NÁSTROJŮ

13 - 15 hod.  | č. dv. H1008 (žestě) a č. dv. H2007 (dřeva)


KATEDRA BICÍCH NÁSTROJŮ

11 – 15 hod.   |  č. dv. S28  |  doc. Daniel Mikolášek
Uchazečky a uchazeči mohou vedoucího katedry v předstihu kontaktovat emailem na daniel.mikolasek@hamu.cz


KATEDRA JAZZOVÉ HUDBY

10:30 - 13:30 hod.  |  Ateliér HAMU  | Jiří Slavík


KATEDRA ZVUKOVÉ TVORBY 

14:00 - 15:30 hod.  | č. dv. L2056  | prezenčně a zároveň online na odkaze zde


KATEDRA HUDEBNÍ TEORIE 

14:30 – 16:30 hod.  |  prof. Jiří Bezděk, Ph.D.  |  online formou na odkaze zde


KATEDRA PRODUKCE

  • Obor produkce se pro ak. rok 2022/23 neotvírá, proto se DOD na katedře uskuteční až v příštím roce


KATEDRA NONVERBÁLNÍHO DIVADLA

8.30 – 16.00 možnost nahlédnout či zapojit se přímo do výuky
8.30 - 10.00 pohybová laboratoř s J. Jirákem / uč. 0021
9.30 - 12.30 workshop světelného designu s P. Kotlíkem a V. Ondrašíkovou / divadlo Inspirace
10.45 - 14.45 klaunérie s L. Houdkem /uč. Avalon
14.30 - 16.00 žonglování s F. Zahradnickým / uč. 0021 
14.30 - 16.00 improvizace s  M. Zbrožkem / uč. Půda 
14.00 - 18.00   krátké filmy studentů katedry / Avalon
16.00 - 16.45 setkání s vedoucím katedry Adamem Halašem a dalšími pedagogy / uč. 1027   
16.45 – 17.45 individuální konzultace / uč. 1027
18.00  / uč. 0021 VEČER ETUD STUDENTŮ KND HAMU, Vystoupí studenti II. – V. ročníku


KATEDRA TANCE

Od 10:30 hod. |  č. dv. H2025  |  obecný úvod s představením katedry, oborů a základních informací -  prof. Mgr. Dorota Gremlicová, Ph.D. za taneční vědu, prof. Mgr. Václav Janeček, Ph.D. za pedagogiku tance a Mgr. Bohumíra Eliášová, Ph.D. za choreografii. 
Uchazeči o studium poté budou mít přístup do učeben a sálů až do 17:30hod.


Podmínky, požadavky a další informace k přijímacím zkouškám viz https://www.hamu.cz/cs/studium/prijimaci-rizeni/bakalarske-studium/.

(L = Lichtejnštejský palác, Malostranské nám. 13; H = Hartigovský palác, Malostranské nám. 12)

18. října 2021