DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ HAMU ONLINE – ÚTERÝ 10. LISTOPADU 2020

Milé uchazečky, milí uchazeči,

aktuální situace v ČR letos bohužel neumožní, aby se tradiční Den otevřených dveří odehrál obvyklým způsobem, kdy Vás, uchazeče o studium, pedagogové a pracovníci fakulty přivítali v prostorách a učebnách HAMU a zodpověděli Vaše otázky. Přesto se na HAMU tato akce odehrávat bude! Protože fakulta nepřestává usilovat o své budoucí studenty a mimořádná situace vyžaduje mimořádný přístup, bude tento DOD probíhat online formou. Níže naleznete potřebné informace pro studijní oddělení a jednotlivé studijní obory, které se vyučují na odpovídajících katedrách HAMU.  

Připomínáme, že deadline odevzdání přihlášek do bakalářského studia je 30. listopadu 2020.

Těšíme se na Vás!

 

HARMONOGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:


Prosíme uchazeče, aby se na jednotlivé videokonference přihlašovali vždy od počátku!

 • Sekretariát děkana a děkan HAMU
  10:00 – 12:00 hod. | Pracovnice sekretariátu děkana a děkan budou operativně odpovídat na dotazy týkající se chodu školy atp.
  Připojit se ke schůzce přes Microsoft Teams

   
 • Studijní obor Skladba
  13:00 – 15:00 hod. | Od 13:00 do 13:30 hod. proběhne prezentace pedagogů této katedry, a uchazeči budou seznámeni s obecnými informacemi o katedře a výuce studijního oboru Skladba. Po skončení prezentace bude prostor na dotazy a odpovědi (otázky není třeba sdělovat předem).
  Připojit se ke schůzce přes Microsoft Teams

   
 • Studijní obory Housle, Viola, Violoncello, Kontrabas, Harfa, Kytara
  13:00 – 14:00 hod. | Uchazeči o studium na Katedře strunných nástrojů, nechť píší své dotazy nejpozději do 8. listopadu na email leos.cepicky@hamu.cz.Tyto dotazy budou zodpovězeny zástupcem katedry v uvedeném čase online formou.
  Připojit se ke schůzce přes Microsoft Teams

   
 • Studijní obory Klarinet, Flétna, Hoboj, Fagot, Trubka, Tuba, Lesní roh, Pozoun
  13:00 – 15:00 hod. | Uchazeči o studium na Katedře dechových nástrojů, nechť píší své dotazy nejpozději do 8. listopadu na email vladimir.rejlek@hamu.cz. Tyto dotazy budou zodpovězeny zástupcem katedry v uvedeném čase online formou.
  Připojit se ke schůzce přes Microsoft Teams
   
 • Studijní obory Klavír, Cembalo, Varhany
  13:00 – 14:00 hod. | Uchazeči o studium na Katedře klávesových nástrojů, nechť píší své dotazy nejpozději do 8. listopadu na email frantisek.maly@hamu.cz. Tyto dotazy budou zodpovězeny zástupcem katedry v uvedeném čase online formou.
  Připojit se ke schůzce přes Microsoft Teams

   
 • Studijní obor Bicí nástroje
  10:00 – 12:00 hod. | Dotazy uchazečů budou zodpovězeny zástupcem katedry v uvedeném online čase. Své dotazy mohou uchazeči také poslat předem na email daniel.mikolasek@hamu.cz
  Připojit se ke schůzce přes Microsoft Teams

   
 • Studijní obor Dirigování
  10:00 – 12:00 hod. | Uchazeči o studium na Katedře dirigování, nechť píší své dotazy nejpozději do 8. listopadu na email tomas.koutnik@hamu.cz. Tyto dotazy budou zodpovězeny zástupcem katedry v uvedeném čase online formou.
  Připojit se ke schůzce přes Microsoft Teams
  UPOZORNĚNÍ: Omlouváme se, z důvodu náhlých technických komplikací nebude možné uskutečnit online přenos. Proto prosíme uchazeče, aby v případě zájmu v určený čas kontaktovali doc. Tomáše Koutníka, vedoucího Katedry dirigování na telefon 724 120 910. Děkujeme ta pochopení.

   
 • Studijní program Jazzová hudba
  10:00 – 12:00 hod. | Uchazeči o studium na Katedře jazzové hudby, nechť píší své dotazy nejpozději do 8. listopadu na email jaromir.honzak@hamu.cz. Tyto dotazy budou zodpovězeny zástupcem katedry v uvedeném čase online formou.
  Připojit se ke schůzce přes Microsoft Teams

   
 • Studijní obory Zpěv, Operní režie
  13:00 – 14:00 hod. | Uchazeči o studium na Katedře zpěvu a operní režie, nechť píší své dotazy nejpozději do 8. listopadu na email ivan.kusnjer@hamu.cz. Tyto dotazy budou zodpovězeny zástupcem katedry v uvedeném čase online formou.
  Připojit se ke schůzce přes Microsoft Teams

   
 • Studijní obor Hudební produkce
  17:00 – 18:30 hod. | Uchazeči o studium na Katedře hudební produkce, nechť píší své dotazy nejpozději do 8. listopadu na email jiri.stilec@hamu.cz. Tyto dotazy budou zodpovězeny zástupcem katedry v uvedeném čase online formou.
  Připojit se ke schůzce přes Microsoft Teams

   
 • Studijní obor Hudební teorie
  10:00 – 12:00 hod. | Od 10:00 .do 10:30 hod proběhne prezentace pedagogů této katedry, a uchazeči online formou budou seznámeni s obecnými informacemi o katedře a výuce studijního oboru Hudební teorie. Po skončení prezentace bude prostor na dotazy a odpovědi (otázky není třeba sdělovat předem).
  Připojit se ke schůzce přes Microsoft Teams

   
 • Studijní obory Hudební režie, Zvuková tvorba
  15:00 – 17:00 hod. | Od 15:00 do 15:30 proběhne prezentace katedry - obou oborů Zvuková tvorba a Hudební režie, poté budou zodpovězeny předem zaslané dotazy. Následně bude dán prostor otázkám přihlášených účastníků. Uchazeči o studium na Katedře zvukové tvorby, nechť píší své dotazy nejpozději do 8. listopadu na email sylva.stejskalova@hamu.cz
  Připojit se ke schůzce přes Microsoft Teams

   
 • Studijní obor Nonverbální divadlo
  09:00 – 11:00 hod.
  | Od 9.00 do 9:30 hod. proběhne prezentace katedry: vedoucí katedry Adam Halaš. Od 9:30 do 10:30 hod. prostor na dotazy: Eliška Vavříková  a Roman Horák. Od 10:30  hod. open online class s Lukášem Houdkem.
  Připojit se ke schůzce přes Microsoft Teams

   
 • Studijní obory Pedagogika tance, Choreografie, Taneční věda
  10:00 – 12:00 hod. | Od 10:00 do cca 10:20 proběhne prezentace katedry prof. Václavem Janečkem, vedoucím katedry. Následně bude dán prostor otázkám přihlášených účastníků.  
  Připojit se ke schůzce přes Microsoft Teams

30. října 2020