DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ KATEDRY ZVUKOVÉ TVORBY A HUDEBNÍ REŽIE A MARC – DOKTORSKÉ STUDIUM


Zájemci získají informace o nově akreditovaném doktorském studijním programu Zvuková tvorba a Hudební režie a bude možno navštívit prostory výzkumného centra hudební akustiky MARC.

24.5. budou od 10:30 - 11:30 probíhat 3 bloky 20ti minutových přednášek, kde budou prezentovány nově akreditované doktorské studijní programy Zvuková tvorba a Hudební režie a Výzkumné centrum hudební akustiky MARC s přednáškou Využití prostředků a know-how MARC při podpoře výzkumu studentů AMU.

MARC bude možné navštívit do cca 13:00, kdy mohou zájemci získat podrobnější informace o výzkumných experimentálních metodách.
 

17. května 2023