DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA HAMU - 12.11.2019

 

úterý 12. listopadu 2019

12 - 15 hodin (není-li uvedeno jinak)

 

INFORMACE o přijímacích zkouškách pro ak. rok 2020/2021

(L = Lichtejnštejský palác, Malostranské nám. 13; H = Hartigovský palác, Malostranské nám. 12)

 

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ, 1. patro, č. dv. 1006

info k písemnému on-line testu z dějin hudby a hudebně-teoretických předmětů

(PRO VŠECHNY STUDIJNÍ OBORY kromě oborů Hudební teorie, Hudební produkce a oborů studijního programu Taneční umění)

 

KATEDRY

informace k TALENTOVÝM ZKOUŠKÁM

 

Katedra skladby: č. dv. L2020 - doc. Slavomír Hořínka;
LAB (vstup z Malostranského nám. – modré dveře, zvonek LAB) – doktorandi katedry

 

Katedra dirigování: č. dv. L2025 (14 – 15 hod.) - doc. Tomáš Koutník

 

Katedra zpěvu a operní režie: č. dv. L2023 (12 – 14 hod.) – odb. as. Pavel Horáček
                                                           obor operní režie nebude otevřen

 

Katedra klávesových nástrojů:
KLAVÍR č. dv. L1034 (14 – 16 hod.) - prof. František Malý
CEMBALO č. dv. L096 (13 – 15 hod.) – prof. Giedre Mrázková;
VARHANY Sál Martinů (9 – 12 hod.) – odb. as. Mgr. Pavel Černý

 

Katedra strunných nástrojů: č. dv. L2039 (11 – 13 hod.) - doc. Leoš Čepický

 

Katedra dechových nástrojů: č. dv. H2007 – proděkan MgA. Irvin Venyš, Ph.D.

 

Katedra bicích nástrojů: č. dv. LS28 (14 – 16 hod.) - odb. as. Daniel Mikolášek

 

Katedra jazzové hudby: Ateliér (proti obchodu Via Musica) 12-14 hod – Jiří Slavíček

 

Katedra zvukové tvorby: č. dv. L2056
HUDEBNÍ REŽIE (13 – 14 hod.) – doc. Martin Pinkas. Ph.D.
ZVUKOVÁ TVORBA (14 – 15 hod.) – doc. Martin Pinkas. Ph.D.

 

Katedra hudební teorie: č. dv. L1057 (15 – 17 hod.) - prof. Jiří Bezděk, Ph.D.

 

Katedra hudební produkce: č. dv. L1028 (12 – 14 hod.) – PhDr. Ingeborg Radok Žádná
                                               bakalářské studium bude otevřeno až pro ak. rok 2021/2022

 

Katedra tance: č. dv. H2025 ve 12 hod. úvodní informace, dále lze nahlížet do výuky do 15 hod.
- prof. Václav Janeček Ph.D., prof. Dorota Gremlicová, Ph.D.
 

Katedra nonverbálního divadla: č. dv. H0013 (13 – 15 hod.) - doc. Adam Halaš, Ph.D.
lze nahlížet i do výuky (9 - 18 hod.)

 

Podmínky, požadavky a další informace k přijímacím zkouškám viz https://www.hamu.cz/cs/studium/prijimaci-rizeni/

29. října 2019