FINANČNÍ PODPORA STUDENTSKÝCH VÝJEZDŮ DO ZAHRANIČÍ

Žádosti o finanční podporu zahraniční aktivity (workshopy, semináře, soutěže) je možné podávat průběžně celý rok na zahraniční oddělení HAMU.

Formulář žádosti je ke stažení zde nebo v papírové podobě na zahraničním oddělení HAMU.

Výše příspěvku se řídí finančními možnostmi prostředků určených na podporu studentských výjezdů.

6. února 2018