IMATRIKULACE 2018

 

Imatrikulace 1. ročníků bakalářského studia ak. roku 2018/ 2019 se bude konat 1. 10. 2018 v Sále Martinů HAMU od 11 hod.

19. srpna 2018