INFORMACE K PROMOCÍM ABSOLVENTŮ FAKULTY

Na základě aktuální epidemiologické situace a nouzovému stavu v ČR jsou promoce absolventů Hudební a taneční fakulty AMU v Praze zrušeny

Velmi dobře si ale HAMU uvědomuje, že po několikaletém úsilí završeném úspěšným absolutoriem by bylo pro naše absolventy nespravedlivé promoce bez náhrady zrušit a připravit je tak o možnost zažít společně s jejich rodinami, blízkými a přáteli tento slavnostní ceremoniál. Proto, až v ČR dojde k odpovídajícímu rozvolnění současných opatření, bude fakulta připravena promoce v tradiční podobě zorganizovat. 

Těm absolventům, kteří diplom nebo potvrzení o svém absolutoriu z osobních důvodů potřebují již nyní, bude umožněno si na základě předchozí domluvy se studijním oddělením HAMU (tel. 234 244 122, 234 244 129 nebo studijni@hamu.cz) diplom nebo potvrzení o absolutoriu osobně převzít v úředních hodinách na studijním oddělení HAMU.  

12. listopadu 2020