JARNÍ TVŮRČÍ DÍLNA SOUDOBÉ HUDBY PONĚŠICE 14.-17. 3. 2024

Modul je otevřen všem studentům AMU - možnost získat 2 kredity.

formulář pro účastníky zde

Čtyřdenní intenzívní dílna soudobé hudby, mimořádná možnost intenzivní spolupráce napříč obory:

- dopoledne individuální lekce s přítomnými lektory / spolupráce nad vlastními projekty
- odpoledne a večer přednášky lektorů nebo společné akce

Martin Smolka    „Noises creatively“
Martin Smolka    Tvůrčí etika
Michal Nejtek     Ansámbl jako kompoziční nástroj
Jan Dušek           Průřez tvorbou z posledních let
Petr Hora            Nonverbální hlasové prostředky v současné kompozici 
John Franek       Aural architecture: building listening experiences upon memory and cognition
Avery Morris      G.Klein project

a plno prostoru na vlastní nápady a experimenty. 

Těšíme se na vás!

 

6. března 2024