Info

Od 1.7.2021 - Při příchodu musí všichni diváci prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu:

  • doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní,
  • doložit negativní POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin (lze prokázat potvrzením zaměstnavatele o provedení samotestu či čestným prohlášením),
  • doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dní přede dnem konání akce,
  • aplikaci alespoň očkování proti covidu-19, přičemž od této dávky musí uběhnout nejméně 22 dní, v případě aplikace jednorázové vakcíny musí od této uběhnout nejméně 14 dní

Navíc všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (NK95 / N95).


DIGITÁLNÍ GALERIE VYŠEART

5. května 2021 17:00 -
31. srpna 2021 23:00Koncerty

Začátek koncertů je vždy v 19,30, není-li uvedeno jinak. 

Vstup volný, účast na koncertu je nutno potvrdit na mail: koncertni@hamu.cz

Přehled měsíčních koncertů HAMU ve Wordu naleznete zde..