Absolventský koncert - ERI ISHIKAWA - kontrabas

4. července 2020
18:30

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále. 

spoluúčinkuje Chikako Tomita - housle

klavírní spolupráce  doc. Ludmila Čermáková

Program: J. K. Vaňhal, F. Hertl, E. Zámečník, A. Míšek

Sál Bohuslava Martinů

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1.