Absolventský koncert - JARMILA HOLCOVÁ - KONCERT ZE ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ ZRUŠEN

8. července 2020
19:30

KONCERT JE ZE ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ ZRUŠEN





KONCERT JE ZE ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ ZRUŠEN

spoluúčinkují: Kvarteto HAMU

klavírní spolupráce odb. as. Ivo Kahánek

Sál Martinů

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1