Ročníkový koncert - LUDMILA PAVLOVÁ – housle

12. února 2018
19:30

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále.
klavírní spolupráce odb. as. Stanislav Gallin

Program: J. R. Dřízal, L. van Beethoven, F. Poulanc, H. Wieniawski,

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1.