Branding and Marketing Basics online seminář

23. dubna 2021
12:30

zdarma
Srdečně zveme studenty AMU na online přednášku o základech brandingu a marketingu (v angličtině!) pod vedením zkušené lektorky Pavly Umlaufové z agentury Piaristi.

Vyplňte do 19.4. přihlašovací dotazník! Odkaz na platformu MS Teams obdržíte na základě jeho vyplnění nejpozději tři dny před konáním semináře.


Zaměříme se na základní informace o tom, jak si vytvořit vlastní brand, rozdíly mezi PR a marketingem a na marketingové a komunikační strategie.

Seminář je primárně určený pro studenty AMU nemanažerského zaměření


čas: cca 100 minut

jazyk:angličtina

není kreditově ohodnocen

Probíhá v rámci pilotní přípravy předmětu Performing Arts Management AMU.

Online

..