Absolventský koncert - ANNA PŘECECHTĚLOVÁ - flétna

5. června 2021
17:00

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále.                    

Spoluúčinkuje  Jana Dryáková - flétna
                                      

klavírní spolupráce odb. as. Halka Klánská
            

Program:F. Benda, C. Reinecke, O. Mácha, K. Horká, F. Poulenc
 

Sál Bohuslava Martinů

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1Podobné akce


.