ŽESTĚ v GALERII

26. února 2018
19:30

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále.
účinkují: studenti HAMU

Program: v jednání

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1.