Výchova a vzdělání k tanečnímu umění

8. října 2021 09:00 -
8. října 2021 17:30
Již dvakrát odložená, o to více s napětím očekávaná konference tanečních oborů ZUŠ se konečně uskuteční na půdě Hudební a taneční fakulty AMU v pátek 8. října 2021. Do třetice všeho dobrého se taneční pedagogové, umělci a odborníci spojí k debatě na téma Výchova a vzdělání k tanečnímu umění. Tentokrát budou debatovat osobně.

Hlavní program konference bude probíhat v reprezentativních prostorech sálu Martinů, jehož kapacitu ihned zaplnily přihlášky zájemců z celé České republiky. Setkají se tu s nimi zkušení odborníci, kteří budou společně řešit otázky:
- Jaký je pohled okolního prostředí na učitele tanečního oboru?
- Jaké je povědomí o tanečním oboru na ZUŠ a i ve vzdělávání vůbec?

- Jak vychovat a utvářet kvalitního pedagoga tanečního oboru?
- Kdo ovlivňuje jeho roli tanečního vzdělávání?
- Upřednostňuje se výkon a kvantita nad kvalitou a tvůrčím procesem?
- Jak vybalancovat tlak, nároky a někdy „pokřivené“ povědomí ze strany veřejnosti a rodičů?
- Je tento obor rovnocenným partnerem ve vnitřním prostředí školy?

V odpoledních hodinách budou navazovat na hlavní program panelové diskuse v režii Tanečních aktualit, které se budou věnovat tématům konference, jako jsou Hodnoty ve výchově k tanečnímu umění, Problematika RVP ZUV, Otázky zdraví a etiky, Výchova k tvořivosti či Otázky pedagogického vzdělání. Diskuze navážou na závěry online setkání, které v minulém roce nahradily zrušené termíny konference a oficiálně odstartovaly mohutný dialog dříve se ukrývající uvnitř tanečního oboru. (Reportáže z podzimních debat si můžete přečíst zde, reportáž z jarního pokračování o zdraví zde a o hodnotách taneční výchovy zde).

Iniciátorka akce, Mgr. Zora Breczková, členka Kolegia Umělecké rady ZUŠ ČR za taneční sekci a ředitelka ZUŠ Klášterec nad Ohří, vysvětluje aktuálně neuspokojivou situaci v oboru, která ji vedla k myšlence konference:
„Je čas mluvit o osobnosti pedagoga v taneční výchově, jako o člověku s významnou rolí ve vzdělávání na ZUŠ. Člověka s mnoha kompetencemi, jež výrazně ovlivňuje budoucí podobu a kvalitu tanečního umění. Je čas provázat systémy vzdělávání našeho umění, říci si nahlas svá očekávání a směřování. Propojit hranice světů neprofesionálního a profesionálního tance skrze kvalitní vzdělávání pedagogů, a to také s ohledem na zdraví, prevenci a etiku, od žáků po učitele.

Nezůstává ale jen u posílení vzájemného dialogu mezi učiteli uvnitř oboru, ale také inspirování k dialogu mezi obory ZUŠ a vedením škol. Vhodným nástrojem a viditelným krokem je uspořádání konference. Konference, jejímž obsahem nebude přinášet zdravice a pochlebování nebo pouze povzdych nad tím „co bychom, kdybychom...“.

Konference se koná za vzájemné spolupráce a podpory UR ZUŠ ČR, NPI ČR, katedry tance HAMU, Tanečních aktualit a NIPOS. Kapacita je sice zcela naplněna, ale organizátoři zvažují také možnost streamování nebo videodokumentace akce.

Více informací na: https://fb.me/e/1jI8y5g8G

Kontakt pro média: ivana.lichtenberkova@npi.cz

 

Odkazy na reportáže:

https://www.tanecniaktuality.cz/reportaze/diskuze-nad-pedagogickou-praxi-v-tanecnich-oborech-zus

https://www.tanecniaktuality.cz/reportaze/zdrave-telo-zdravy-tanec

https://www.tanecniaktuality.cz/reportaze/vychovavame-na-zus-profesionalniho-interpreta-nebo-kultivovaneho-cloveka

Sál Bohuslava Martinů

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1.