Dny Bohuslava Martinů 2021 - Koncert k výročí AMU

10. prosince 2021 19:30 -
10. prosince 2021 21:00

200,- (nečíslovaná verze sálu)Slavnostní koncert je součástí oslav 75. výročí založení Akademie múzických umění v Praze. Lichtenštejnský palác, sídlo hudební fakulty, uvítá orchestr z Mariánských Lázní pod taktovkou Andrease Sebastiana Weisera. Koncert otevře provedení Myslivečkovy Ouvertury F dur a poté orchestr doprovodí houslistu Jakuba Junka, domácího studenta doktorského studia, v Martinů Koncertantní suitě. Druhá polovina večera patří krásné Schubertově třetí symfonii. 

ZÁPADOČESKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
sólista: Jakub Junek – housle
diriguje: Andreas Sebastian Weiser
            
Program: J. Mysliveček, B. Martinů, F. Schubert
 

Sál Bohuslava Martinů

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1.