Absolventský koncert - KRISTÝNA RATAJOVÁ – lesní roh

3. března 2018
16:00

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále
spoluúčinkují: Ondřej Vrabec, Barbora Černá, Mikuláš Koska, Monika Čeřovská, Šimon Šenkeřík, Kris Bialasik – lesní roh, Marie Pačesová, Dávid Pollák, Lumír Rataj, Lumír Rataj ml. – trubky, Jan Pospíšil, Martin Homolka – trombony, Jan Adamec - tuba

klavírní spolupráce odb. as. Jarmila Panochová, Veronika Poslušná

Program: G. Gabrieli, J. Haydn, H. Neuling, K. Turner, D. Yenque

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1.