Ročníkový koncert - ALICE VASILOVÁ - trubka - ZRUŠEN

3. března 2022
19:30

VSTUP VOLNÝ 

KONCERT JE ZRUŠEN 

ze třídy prof. Vladimíra Rejlka a doc. Jaroslava Roučka
 
Klavírní spolupráce odb. as. Alice Voborská
 
Program:    
GEORG PHILIPP TELEMANN (1681-1767)
Koncert pro trubku, 2 hoboje, smyčce a basso continuo D dur

Allegro - Grave - Aria - Grave – Vivace

STEVENS HALSEY (1908–1989)
Sonáta

Allegro moderato - Adagio tenero - Allegro

VASSILY  BRANDT (1869-1923)
Koncertní kus č. 1 f moll

ALLEN VIZUTTI (nar.1952)
Cascades


                                   

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1Podobné akce


.