Bakalářský koncert - LIZAVETA SHVAMBERKOVA - flétna

19. března 2022
19:30

VSTUP VOLNÝ DO VYČERPÁNÍ MÍST V SÁLE
spoluúčinkují: Eliška Tkadlčíková – klavír, Vladimíra Pithartová - violoncello

klavírní spolupráce odb. as. Halka Klánská

Program: G. Ph. Telemann, K. Stamitz, B. Martinů, E. Bozza, G. Gorelova,  Ph. Gaubert
 

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1.