Ročníkový koncert - BARBORA ŠUBROVÁ, ŠTĚPÁNKA HAJNÁ - flétna

5. března 2018
19:30

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále
klavírní spolupráce odb. as. Halka Klánská

Program: B. Martinů, J. S. Bach, C. Stamitz, J. Ibert

Galerie AMU

Malostranské náměstí 12, Praha 1
(vchod z průchodu do ulice Tržiště).