Absolventský koncert - ANETA BROGELOVÁ – flétna

6. března 2018
19:30

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále
spoluúčinkují: Tomáš Krejbich – viola, Aneta Violeta Okénková - harfa

klavírní spolupráce odb. as. Halka Klánská

Program: J. S. Bach, C. Reinecke, C. Debussy, A. Roussel, A. Jolivet

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1