Absolventský koncert - NIKOLA OLŠANÍKOVÁ – flétna

9. března 2018
19:30

100,- Kč (číslovaná verze sálu)
spoluúčinkující: Jakub Hucek – hoboj, Matěj Pátek – klarinet, Tereza Krátká, Martina Bálková - fagot

klavírní spolupráce odb. as. Halka Klánská, Kristina Marková

Program: F. Benda, F. Martin, B. Martinů, W. A. Mozart, S. Prokofjev

Sál Bohuslava Martinů

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1.