Bakalářský koncert - MARTIN POTOMA - zpěv

1. dubna 2022
19:30

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále. 

spoluúčinkuje Kristýna Grösslová - zpěv

klavírní spolupráce Lenka Navrátilová

Program: M. Schneider-Trnavský, L. Faix, E. Suchoň, P. I. Čajkovskij, Ch. W. Gluck, W. A. Mozart, J. Weinberger, B. Smetana, G. Verdi, R. Wagner
 

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1Podobné akce


.