Bakalářský koncert - MARIE HASOŇOVÁ - housle

8. dubna 2022
19:30

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále. 

klavírní spolupráce odb. as. Miroslav Sekera

Program: W. A. Mozart, L. Janáček, E. Bloch, J. Suk
 

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1.