Ročníkový koncert - TEREZA TOURKOVÁ - hoboj

10. dubna 2022
16:00

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále. 

spoluúčinkují: Ondřej Bernovský – cembalo, Eliška Hejhalová – flétna, Gabriela Matoušková – klarinet, Dorota Šimonová – lesní roh, Martin Jirásek - fagot

klavírní spolupráce odb. as. Miloslava Machová

Program: F. Couperin, C. Schumann, H. Dutilleux, P. Haas
 

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1.