Ročníkový koncert - KRISTÝNA JUŘENOVÁ - violoncello

24. dubna 2022
16:00

VSTUP VOLNÝ DO VYČERPÁNÍ MÍST V SÁLE




spoluúčinkují: Tomáš Bačovský – housle, Vojtěch Trubač - klavír

klavírní spolupráce doc. Stanislav Bogunia

Program: L. Boccerini, B. Martinů, P. I. Čajkovskij, F. M. Bartoldy
 

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1



.