Absolventský koncert - JANA ZERÁKOVÁ – flétna

21. března 2018
19:30

100,- Kč (číslovaná verze sálu)
spoluúčinkují: Nikola Olšaníková – flétna, Martina Bálková – fagot, Tereza Živná – cembalo, klavírní spolupráce odb. as. Halka Klánská

Program: G. B. Pergolesi, P. Eben, E. Schulhoff, C. Ph. E. Bach, S. Prokofjev

Sál Martinů

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1