Absolventský koncert - MARTIN HOMOLKA - pozoun

6. března 2018
19:30

100,- Kč (číslovaná verze sálu) 

spoluúčinkují: Daniel Knut Pernet – varhany, Hudba Hradní stráže

klavírní spolupráce odb. as. Marcel Javorček

Program: J. Svejkovský, M. R. de Lalande, P. Eben, F. A. Guilmant, R. Monaco, J. Horovitz

Sál Martinů

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1