Absolventský koncert - JAKUB DOLEŽAL - trubka

22. března 2018
19:30

100,- Kč (číslovaná verze sálu) 

spoluúčinkují: Linda Sítková – varhany a trubkový sextet

klavírní spolupráce odb. as. Alice Voborská

Program: G. Tartini, J. S. Bach, P. Eben, E. Ewazen, K. Mckee

Sál Martinů

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1