Absolventský koncert - JANA IVANECKÁ – violoncello

23. března 2018
19:30

100,- Kč (číslovaná verze sálu) 

spoluúčinkují: Mária Varhoĺáková – violoncello, Smyčcový orchestr studentů HAMU

klavírní spolupráce doc. Stanislav Bogunia

Program: L. Boccherini, Z. Kodály, B. Martinů, G. Cassadó, G. Sollima

Sál Bohuslava Martinů

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1.