Doktorandský koncert - JANA JARKOVSKÁ - flétna

24. března 2018
19:30

100,- Kč (číslovaná verze sálu) 

spoluúčinkují: Jana Javorská – flétna, Michaela Špačková – fagot, Petr Louženský – dirigent orchestru studentů HAMU

klavírní spolupráce  Bohumír Stehlík

Program: F. Benda, J. Teml, E. Schulhoff

Sál Bohuslava Martinů

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1.