Ročníkový koncert - MARTIN JIRÁSEK - fagot

13. června 2022
16:00

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále. 

spoluúčinkují: Tereza Tourková – hoboj, Zuzana Růžičková – klarinet

klavírní spolupráce odb. as. Alena Grešlová

Program: C. Ph. Stamitz, C. M. von Weber, P. Hindemith, I. Krejčí
 

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1Podobné akce


.