Absolventský koncert - MICHAEL SKALICKÝ - zpěv

25. června 2022
16:00

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále. 

spoluúčinkují Alžběta Frošová, Lucie Bildová, Kristina Kubová, Martin Potoma - zpěv

klavírní spolupráce odb. as. Lenka Navrátilová

Program: C. Monteverdi, F. P. Tosti, F. Schubert, W. A. Mozart, A. Dvořák, B. Smetana, O. Nedbal
 

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1.