Ročníkový koncert - JAKUB KOCNA - viola

23. března 2018
16:00

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále 

spoluúčinkují: Pavla Mazancová – housle, Zuzana Peková - violoncello

klavírní spolupráce odb. as. Martin Fila

Program: G. Raphael, G. Klein, R. V. Williams

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1.