NOVÁ GENERACE: Is This Enough? / The Miners

12. listopadu 2022
19:30
Druhý večer Nové generace v sezoně 2022/2023! 
(for English scroll down)

Adéla Kašparová: Is This Enough?

Are you strong enough?”
„Yes, I am.”
„Are you brave enough?”
„Yes, I am.”
„Are you manly enough?”
„Yes, I am.”
„Are you rich enough?”
„Yes, I am.”
„Are you muscular enough?”
„Yes, I am. Is this enough….?”


Choreografie: Adéla Kašparová
Interpretace: Adam Capouch, Tadeáš Chmel, Vojtěch Koběrský
Hudba: Anna Kolářová, Ondřej Rozum
Kostým: Ruslana Basenko, Sabina Škodová
Produkce: Barbora Koťová
Vedoucí práce: Mgr. Bohumíra Eliášová, Ph.D.

Ester Trčková: The Miners

Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Chodí štěstí dokola, sem tam sedne na vola. Lepší vrabec v hrsti, nežli holub na střeše. Smůla ve hře, štěstí v lásce. Odvážnému štěstí přeje. Kdo hledá, najde. Může být nahoře, dole, na stromě, na ulici, pod postelí, ve skříni, v kabelce nebo v nás. Proč hledáme štěstí a proč ho pořád nemůžeme najít?

„Babička mi neustále opakuje, že nejdůležitější je mít v zimě košilku. Ale taky říká, že všechno dobře dopadne.Ta druhá babička zase říkává, že byla šťastná, když byla mladá a měla celý život před sebou.“

Taneční inscenace o štěstí a dobrých radách do života, které se nám ho pokouší pomoct najít.
P. S. Máte košilku?

Choreografie: Ester Trčková
Interpretace: Kateřina Jabůrková, Žaneta Musilová, Adam Kmenta, David Králík, Barbora Ptáčková
Hudba: Tomáš Borl
Scénografie a kostýmy: Veronika Traburová
Dramaturgie: Marta Hermannová
Pedagogické vedení: Bohumíra Eliášová

Nová generace je platforma pro studenty choreografie a nonverbálního divadla HAMU, díky které mohou prezentovat své práce na veřejnosti a získat tak potřebnou jevištní praxi.
Akce se koná za podpory AMU, HAMU, Ministerstva kultury České republiky, Magistrátu hl. m. Prahy, KD Mlejn a Tanečních aktualit.

.................................................................................................................
--- ENGLISH ---

The second night of the Nová Generace platform in the 2022/2023 season!

  Adéla Kašparová: Is This Enough?


„Are you strong enough?”
„Yes, I am.”
„Are you brave enough?”
„Yes, I am.”
„Are you manly enough?”
„Yes, I am.”
„Are you rich enough?”
„Yes, I am.”
„Are you muscular enough?”
„Yes, I am. Is this enough….?”

Choreographer: Adéla Kašparová
Interpretation: Adam Capouch, Tadeáš Chmel, Vojtěch Koběrský
Music: Anna Kolářová, Ondřej Rozum
Costumes and scenography: Ruslana Basenko, Sabina Škodová
Production: Barbora Koťová
Superviser: Mgr. Bohumíra Eliášová, Ph.D.

.................................................................................................................

Ester Trčková: The Miners


Bad things happen. Good things come to those who wait. A new broom sweeps clean. A bird in the hand is worth two in the bush. Lucky in cards, unlucky in love. Fortune favors the bold. One finds what one looks for. It could be up, down, on the tree, on the street, under the bed, inside the closet, in the purse, or inside of you. Why do we keep looking for it and still cannot find it?
“My grandma always tells me that the most important thing is to have a tank top in the winter. She also use to say that everything will come to the right end. Moreover, my second grandma says that she was really happy when she was young and had her whole life in front of her."
A performance about happiness and the good life wisdom that helps us to find it.
P. S. Do you have your tank top?

Choreographer: Ester Trčková
Interpretation: Kateřina Jabůrková, Žaneta Musilová, Adam Kmenta, David Králík, Barbora Ptáčková
Music: Tomáš Borl
Scenography and costumes: Veronika Traburová
Dramaturgy: Marta Hermannová
Superviser: Bohumíra Eliášová

New Generation is a platform for students of choreography and non-verbal theatre at HAMU to present their work in public and gain the necessary stage practice.
The project is supported by AMU, HAMU, the Ministry of Culture of the Czech Republic, the Municipality of the Capital City of Prague, KD Mlejn Theatre and Dance Actuality.

KD Mlejn

Kovářova 1615/4, Praha 5 - Stodůlky.