Kódování zvuku v současných médiích

7. prosince 2022
09:30
Místo konání: HAMU (učebna 1040), Katedra zvukové tvorby 

Anotace:
Seminář se zabývá problematikou zpracování zvuku v současných elektronických médiích. V naprosté většině forem distribuce zvukového obsahu je dnes využíváno neentropické neboli ztrátové kódování. Proč ztrátové kódování zvuku vůbec vzniklo? Co tomu předcházelo? Jak lze snížit datový tok přenášeného zvukového signálu? Jaký vliv má intenzivní redukce dat na výslednou subjektivně vnímanou zvukovou kvalitu a jak ji lze měřit? To jsou otázky, které seminář provázejí, stejně jako identifikace rozdílů mezi současnými bezkompresními, bezeztrátovými a ztrátovými zvukovými formáty i konkrétními kodeky (MPEG 2, MP3, AAC LC, HE-AAC v1, HE-AAC v2). Tématem je též porovnání efektivity jednotlivých zvukových kodeků, včetně vlivu jejich kaskádovitého řetězení.
 
Přednášející:
Ing. Karel Zýka, Ph.D. vystudoval Fakultu elektrotechnickou na ČVUT a doktorské studium v oboru Zvuková tvorba na HAMU. Pracovní dráhu začínal v Rádiu Alfa a vydavatelství Ringier. Šest let působil v televizi Prima, kde řídil regionální vysílání a byl zodpovědný za jeho digitalizaci. Později se stal výkonným ředitelem Asociace producentů v audiovizi. V současné době pracuje v Českém rozhlase, kde s přestávkou působí 14 let, nyní jako ředitel Techniky a správy. Na přelomu roku 2015 a 2016 zastával funkci prozatímního generálního ředitele Českého rozhlasu. Specializuje se na implementaci a rozvoj digitálního vysílání a digitální zpracování zvuku. Je členem představenstva Eurovision Services (EBU) a řídicího výboru WorldDAB. Jako externí pedagog působí na Katedře zvukové tvorby a hudební režie HAMU, kde je rovněž členem oborové rady doktorského studijního programu.

Akce je vhodná pro všechny studenty hudebních oborů.

Akce byla podpořena z projektu PPSŘ Rozvoj pregraduálních studijních programů v oblasti oborově specifických i nespecifických znalostí 2022.

 

HAMU

Malostranské nám. 13, Praha 1Podobné akce


.