Bakalářský koncert - TEREZA NOVÁKOVÁ - zpěv

29. března 2018
19:30

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále 

spoluúčinkují: Tereza Podsedníková – klarinet, Kateřina Schejbalová, Jakub Hliněnský - zpěv

klavírní spolupráce prof. Jaroslav Šaroun

Program: L. Spohr, J. Křička, A. Dvořák, A. Cook, G. F. Händel, W. A. Mozart, P. Mascagni

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1Podobné akce


.