Bakalářský koncert - BARBORA TRNČÍKOVÁ - hoboj

9. března 2018
19:30

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále
spoluúčinkují: Marie Krupková – cembalo, Jan Pěruška, Filip Zaykov – housle, Jakub Kocna – viola, Vilém Petras – violoncello, Danijel Radanović - kontrabas

klavírní spolupráce odb. as. Alice Voborská

Program: G. Ph. Telemann, M. Kabeláč, A. Doráti, W. A. Mozart

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1.