Absolventský koncert - JANA JURIČOVÁ – flétna

11. března 2018
19:30

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále
spoluúčinkuje Milena Kolářová j.h. - housle

klavírní spolupráce odb. as. Martin Fila, Barbora Císařová, Barbora Hadžusová Valentová

Program: J. Pauer, G. Ph. Telemann, F. Borne, B. Martinů, J. Mouquet, M. Mower

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1.