KONCERT KATEDRY SKLADBY

20. března 2018
19:30

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále
účinkují: David Danel - housle, Balázs Adorján - violoncello, Daniel Chudovský,  Petr Hora, Mija Novak - klavír, Bruno Cunha -  klarinet a live electronics, Barbora Trnčíková - hoboj a další

Program: K. Horká, P. Kako, P. Hora, V. Libich, B. Cunha, J. Slabihoudek

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1.