Absolventský koncert - RADEK ŽITNÝ – klarinet

3. dubna 2018
19:30

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále
spoluúčinkují: Jana Černohouzová – klarinet, Kristina Fialová - viola

klavírní spolupráce odb. as. Daniel Wiesner

Program: V. Kalabis, R Schumann, W. A. Mozart

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1.