Absolventský koncert - VÍT MÜLLER – tuba

20. dubna 2018
19:30

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále 

spoluúčinkují: Lubomír Mandous, Jakub Doležal – trubka, Martin Homolka – trombon, Barbora Černá – lesní roh, Pavel Rehberger - tympány

klavírní spolupráce odb. as. Jarmila Panochová

Program: Z. Lukáš, A. Plog, S. Gryč, G. Mahler, E. Ewazen, J. Horowitz

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1.