Absolventský koncert - ADAM PECHOČIAK – viola

18. dubna 2018
19:30

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále 

spoluúčinkují: Marie Hasoňová, Matouš Pěruška, Štěpán Ježek – housle, Kristina Vocetková, Matyáš Keller – violoncello

klavírní spolupráce odb. as. Karel Vrtiška

Program: M. Glinka, F. Schubert, J. S. Bach

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1.