Absolventský koncert - LENKA NĚMCOVÁ – viola

17. dubna 2018
16:00

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále 

spoluúčinkuje Komorní soubor

klavírní spolupráce odb. as. Miroslav Sekera

Program: M. Marais, C. M. von Weber, J. Brahms, N. Paganini, T. Kuula, P. Warlock

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1.