ŽESTĚ V GALERII

9. dubna 2018
19:30

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále 

Účinkují: Monika Němcová, Daniela Roubíčková – lesní roh, Martina Vasilová, Jakub Jírů – trubka, Vít Müller – tuba

Klavírní spolupráce: odb. as. Jarmila Panochová, odb. as. Alice Voborská

Program: Ch. Förster, W. Brandt, A. Rosetti, A. Jolivet, E. Ewazen

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1