Bakalářský koncert - MARIE ANNA MYŠÍKOVÁ – klavír

10. dubna 2018
19:30

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále 

spoluúčinkují: Patrik Sedlář – housle, Anna Boiprav - violoncello

Program: A. N. Skrjabin, F. Chopin, A. Dvořák

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1