Bakalářský koncert - MARIE DORAZILOVÁ – violoncello

12. dubna 2018
19:30

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále 

spoluúčinkují: Šárka Petříková, Jan Palouček – housle, Daniel Menhart - viola

klavírní spolupráce odb. as. Stanislav Gallin

Program: L. van Beethoven, M. Reger, S. Prokofjev, C. Debussy

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1Podobné akce


.